Εργοστάσια

Από Elvenar Wiki GR
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Jump to navigation
Mainhall overview 2.png Worker-hut.png Basic.png Streets 2.png Military.png Goods 2.png Culture 2.png AncientWonder.png Guestrace.png Expansion.png
Πίσω σε: Επισκόπηση Κτιρίων

Εργοστάσια

Τα Εργοστάσια είναι βασικό χαρακτηριστικό του Elvenar. Πραγματοποιούν την παραγωγή ενός πολύ βασικού πόρου, των Αγαθών!

Τα Αγαθά απαιτούνται για κάθε είδους πρόοδο όπως: ξεκλείδωμα τεχνολογιών, αναβάθμιση κτιρίων, αποστολές και κατάκτηση Επερχιών (εάν επιθυμείς να διαπραγματευτείς αντί να πολεμήσεις).

Υπάρχουν 9 διαφορετικά Εργοστάσια στο Elvenar και μπορείς να τα βρεις στην καρτέλα "Αγαθά" στο Μενού Κτιρίων.

Goods tab.png

Κατηγορίες Αγαθών

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και καθώς ξεκλειδώνεις περισσότερα Κεφάλαια στο Δένδρο Έρευνας, θα συναντήσεις τρεις μεγάλες κατηγορίες Αγαθών. Τα Τυπικά Αγαθά, τα Έμψυχα Αγαθά και τα Αγαθά της Ανόδου.

Τυπικά Αγαθά

Τα τυπικά Αγαθά ταξινομούνται σε 3 υποκατηγορίες: τα Βασικά Αγαθά, τα Εξευγενισμένα Αγαθά και τα Πολύτιμα Αγαθά.

Τα Εξευγενισμένα αγαθά μπορούν να ερευνηθούν αρκετά νωρίς στο Δένδρο Τεχνολογιών και η παραγωγή τους είναι φτηνή.

Τα Πολύτιμα Αγαθά γίνονται διαθέσιμα αρκετά αργότερα στο παιχνίδι. Η παραγωγή τους είναι πολύ ακριβή, όμως θα τα χρειαστείς για υψηλού επιπέδου Τεχνολογίες και για την εξερεύνηση απομακρυσμένων Επαρχιών.

Κατηγορίες Τυπικών Αγαθών
Βασικά Αγαθά Εξευγενισμένα Αγαθά Πολύτιμα Αγαθά
Good marble big.png Μάρμαρο Good crystal big.png Κρύσταλλο Good elixir big.png Ελιξίριο
Good steel big.png Ατσάλι Good scrolls big.png Πάπυροι Good magic dust big.png Μαγική Σκόνη
Good planks big.png Ξυλεία Good silk big.png Μετάξι Good gems big.png Πολύτιμοι Λίθοι

Έμψυχα Αγαθά (από το Κεφάλαιο ΧΙΙ - Στοιχειά κι έπειτα)

Τα Έμψυχα Αγαθά χωρίζονται επίσης σε 3 υποκατηγορίες: Έμψυχα Αγαθά Κλάσης 1, Έμψυχα Αγαθά Κλάσης 2 και Έμψυχα Αγαθά Κλάσης 3.

Τα Έμψυχα Αγαθά μπορούν να γίνουν διαθέσιμα μετά την έρευνά τους στο Κεφάλαιο XII-Στοιχειά και μπορούν να παρασκευαστούν σε οποιοδήποτε Εργοστάσιο επιπέδου τουλάχιστον 24. Οι επιλογές παραγωγής των Έμψυχων Αγαθών θα αντικαταστήσουν κάποιες από τις επιλογές παραγωγής των τυπικών Αγαθών στα Εργοστάστια που είναι άνω του επιπέδου 24.

Η παραγωγή τους απαιτεί τα υπόλοιπα Αγαθά που παράγονται στο ίδιο Εργοστάσιο, σε συνδυασμό με Θεϊκή Σπορά.

Τα Έμψυχα Αγαθά υφίστανται απομείωση. Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης απεριόριστης ποσότητας, όμως κάθε νύχτα, ένα 10% των Έμψυχων Αγαθών απομειώνεται (όπως πχ το Mana και η Θεϊκή Σπορά), όμως, αντί να χάνονται εντελώς, μετατρέπονται στα αντίστοιχα Αγαθά ίδιας κλάσης.

Για παράδειγμα, εάν κάποιος έχει στην αποθήκη του 1000 Σεληνόλιθους τη στιγμή που γίνεται η απομείωση, θα χάσει το 10% (δηλαδή 100 Σεληνόλιθους), όμως θα αποκτήσει 100 τεμάχια Μαρμάρου (που είναι το αντίστοιχης κλάσης τυπικό Αγαθό).

Κατηγορίες Έμψυχων Αγαθών
Βασικά Έμψυχα Αγαθά Εξευγενισμένα Έμψυχα Αγαθά Πολύτιμα Έμψυχα Αγαθά
Σεληνόλιθος Σεληνόλιθος Οψιδιανός Οψιδιανός Χαζοσάπουνο Χαζοσάπουνο
Λευκόχρυσος Λευκόχρυσος Απόκρυφο Μελάνι Απόκρυφο Μελάνι Μανιτάρια Κράματος Μανιτάρια Κράματος
Κόμμι Δένδρου Ξωτικών Κόμμι Δένδρου Ξωτικών Βελούδο Βελούδο Κοσμικό Βισμούθιο Κοσμικό Βισμούθιο

Μπορείς να εμπορευτείς όλα τα Αγαθά στην Αγορά, όμως για ανταλλαγές μεταξύ Τυπικών Αγαθών που ανήκουν σε διαφορετικές κλάσεις η αναλογία δεν είναι 1 προς 1. Το ίδιο ισχύει και για τις ανταλλαγές μεταξύ διαφορετικών Κλάσεων Έμψυχων Αγαθών.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να ανταλλάξεις Έμψυχα Αγαθά για Τυπικά ή το αντίστροφο.

Αγαθά της Ανόδου

Τα Αγαθά της Ανόδου επίσης χωρίζονται σε κατηγορίες: Βασικά Αγαθά της Ανόδου, Εξευγενισμένα Αγαθά της Ανόδου and Πολύτιμα Αγαθά της Ανόδου. Το πρώτο Αγαθό της Ανόδου που θα αποκτήσετε θα είναι το Βασικό Αγαθά της Ανόδου στο Κεφάλαιο XVIII - Ομαδικό Πνεύμα. Για να μπορέσετε να τα παράγετε, θα χρειαστεί να αναβαθμίσετε τα Βασικά σας Εργοστάσια στο επίπεδο 32, θα προστεθούν δύο νέες επιλογές παραγωγής των 3 ωρών και 9 ωρών για την παραγωγή Αγαθών της Ανόδου, αφήνοντας τα Κατασκευή με 1 επιλογή παραγωγής για κάθε τύπο αγαθού.

Για να παραγάγετε Αγαθά της Ανόδου, θα χρειαστείτε ' Ουνούριο' και τα αντίστοιχα Βασικά Αγαθά από αυτό το Εργοστάσιο.

Τα Αγαθά της Ανόδου υπόκεινται σε ειδική μείωση. Μπορείτε να αποθηκεύσετε απεριόριστα ποσά Αγαθά της Ανόδουν στην Κεντρική Αίθουσα, αλλά θα μειωθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας κατά 10%. Τα Αγαθά της Ανόδου μειώνονται όπως τα Μάνα, Θεϊκή Σπορά και το Ονούριο, αλλά, σε αντίθεση με αυτά, δεν θα μειωθούν μόνο, αλλά θα «μετατραπούν» στον αρχικό πόρο. Για παράδειγμα, εάν έχετε 1000 Αρχέγονα Μεταλλεύματα και η αποσύνθεση είναι 10%, θα χάσετε 100 Αρχέγονα Μεταλλεύματα τη νύχτα και θα κερδίσετε 100 Μάρμαρο.

Κατηγορίες Αγαθά της Ανόδου
Βασικά Αγαθά της Ανόδου Εξευγενισμένα Αγαθά της Ανόδου Πολύτιμα Αγαθά της Ανόδου
Primordial Minerals Αρχέγονα Μεταλλεύματα - -
Ignited Ingots Πυρόραβδοι - -
Scholarly Sprouts Βλαστοί των Λογίων - -


Μόλις φτάσετε στο Το Κεφάλαιο XVIII - Ομαδικό Πνεύμα, μπορείτε να αναβαθμίσετε την 'Αγορά' 'Επίπεδο 7' , να ερευνήσετε τα Εργοστάσια Αγαθά της Ανόδου δηλαδή, μπορείτε να ανταλλάξετε Αγαθά της Ανόδου μέσω του Εμπόρου με άλλους παίκτες.

Ενίσχυση Παραγωγής

Τυπικά Αγαθά

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, θα αποκτήσετε τη δυνατότητα να έχετε αυξημένη παραγωγή σε τρία από τα 9 Αγαθά στο παιχνίδι (ένα για κάθε κατηγορία). Οι τρεις ενισχύσεις αγαθών είναι τυχαίες από την αρχή, και εξαρτώνται από την θέση σας στον χάρτη. Μπορείτε να δείτε τις ενισχύσεις σας στο Κεντρικό Κτίριο.

Boosts sector.png


Για να ενεργοποιήσεις την Ενίσχυση Παραγωγής, πρέπει να ξεκλειδώσεις την αντίστοιχη τεχνολογία στο Δένδρο Τεχνολογιών και να συλλέξεις τα αντίστοιχα Τεχνουργήματα στο Χάρτη Κόσμου. Όσο περισσότερα Τεχνουργήματα αυτού του είδους συλλέξεις, τόσο περισσότερο αναβαθμίζεται η ενίσχυση που έχεις στο Κεντρικό Κτίριο.

px:500
Συμβουλή: Καθώς θα έχεις 3 Αγαθά τα οποία είναι ενισχυμένα, είναι ορθό να συγκεντρώσεις την προσπάθειά σου γύρω από την παραγωγή αυτών των τριών Αγαθών και να τα εμπορεύεσαι για τα υπόλοιπα 6 Αγαθά. Αυτό μπορείς να το κάνεις από την Αγορά.

Ενίσχυση στα Έμψυχα Αγαθά (Κεφάλαιο ΧΙΙ και μετά)

Τα νέα Ενισχυμένα Έμψυχα Αγαθά θα είναι τα τρέχοντα ενισχυμένα Τυπικά Αγαθά +1.

Με άλλα λόγια, εάν το ενισχυμένο τυπικό Αγαθό κάποιου είναι το Μάρμαρο, το ενισχυμένο έμψυχα Αγαθό του θα είναι ο Λευκόχρυσος(Ατσάλι), για όσους έχουν ενίσχυση στο Ατσάλι θα είναι το Κόμμι Δένδρου των Ξωτικών(Ξύλο) και για όσους έχουν ενίσχυση στο Ξύλο θα είναι η Σεληνόλιθος(Μάρμαρο)

Για να ενεργοποιηθεί η ενίσχυση παραγωγής των Έμψυχων Αγαθών, πρέπει να ξεκλειδώσετε την αντίστοιχη τεχνολογία στο Δένδρο Έρευνας. Όσο περισσότερα Τεχνουργήματα έχετε από το αντίστοιχο Τυπικό Αγαθό, τόσο περισσότερη ενίσχυση θα έχετε. Το επίπεδο της ενίσχυσης, μπορείτε να το δείτε στο Κεντρικό Κτίριο.

Η όψη της καρτέλας των Τεχνουργημάτων θα τροποποιηθεί μόλις ερευνήσετε τα Έμψυχα Αγαθά.


RelEleMH.png

Το πλήθος των Τεχνουργημάτων που απαιτούνται για να επιτευχθεί ένα δεδομένο επίπεδο ενίσχυσης των Έμψυχων Αγαθών, είναι το ίδιο με αυτό που απαιτείται για τα Τυπικά Αγαθά και μπορείτε να βρείτε την αντίστοιχη λίστα στην Επισκόπηση Ενίσχυσης Τεχνουργημάτων.

Ενίσχυση στα Αγαθά της Ανόδου

Το νέο σας ενισχυμένο Αγαθό της Ανόδου θα είναι το τρέχον ενισχυμένο Βασικό Αγαθό +2.

Στην περίπτωση των "Βασικών Αγαθά της Ανόδου", έχουμε τα ακόλουθα:

  • Αν το Βασικό Αγαθό με ενίσχυση είναι το Marble Μάρμαρο, τότε το Βασικό Αγαθό της Ανόδου θα είναι Scholarly Sprouts Βλαστοί των Λογίων (Ξύλο);
  • Αν το Βασικό Αγαθό με ενίσχυση είναι το Steel Ατσάλι, τότε το Βασικό Αγαθό της Ανόδου θα είναι Αρχέγονα Μεταλλεύματα Αρχέγονα Μεταλλεύματα (Μάρμαρο);
  • Αν το Βασικό Αγαθό με ενίσχυση είναι το Planks Ξύλο, τότε το Βασικό Αγαθό της Ανόδου θα είναι Ignited Ingots Πυρόραβδοι (Ατσάλι).

Η ίδια λογική ακολουθείται για τα άλλα επερχόμενα Αγαθά της Ανόδου.

Για να ενεργοποιήσετε μια Αύξηση Παραγωγής Προϊόντων, πρέπει να ξεκλειδώσετε την τεχνολογία της στο Δέντρο Έρευνας πολύ αργότερα στο παιχνίδι και να συλλέξετε τα αντίστοιχα τεχνουργήματα στον 'Χάρτης Κόσμου' . Όσο περισσότερα αντίστοιχα τεχνουργήματα συλλέγετε, τόσο περισσότερες αναβαθμίσεις θα αναβαθμίζονται στο Κεντρικό Κτίριο.

Η εικόνα στο Κεντρικό Κτίριο θα αλλάξει, καθώς ερευνάτε τα Αγαθά της Ανόδου.


RelEleMH.png


Ο αριθμός των τεχνουργημάτων που χρειάζονται για να πάρει μια συγκεκριμένη ώθηση στην παραγωγή είναι ο ίδιος με εκείνον των βασικών αγαθών και μπορεί να βρεθεί στο Τεχνουργήματα

Συμβουλή:: Η παραγωγή οποιουδήποτε τύπου αγαθού μπορεί να ενισχυθεί με τεχνουργήματα αυτού του τύπου, με τα αρχαία θαύματα και με τη Ακαδημία της Μαγείας.

Λίστα Κτιρίων Ξωτικών

Επισκόπηση Κτιρίων
13 manufactory elves stone 01 cropped.png

Μάρμαρο

14 manufactory elves metal 01 cropped.png

Ατσάλι

12 Manufactory elves wood 01 cropped.png

Ξυλεία

16 manufactory elves glas 01 cropped.png

Κρύσταλλο

17 manufactory elves paper 01 cropped.png

Πάπυροι

15 manufactory elves fabric 01 cropped.png

Μετάξι

19 manufactory elves elixirs 01 cropped.png

Ελιξίριο

20 manufactory elves magic dust 01 cropped.png

Μαγική Σκόνη

18 manufactory elves gems 01 cropped.png

Πολύτιμοι Λίθοι

Λίστα Κτιρίων Ανθρώπων

Επισκόπηση Κτιρίων
13 manufactory humans stone 01 cropped.png

Μάρμαρο

14 manufactory humans metal 01 cropped.png

Ατσάλι

12 manufactory humans wood 01 cropped.png

Ξυλεία

16 manufactory human glass 01 cropped.png

Κρύσταλλο

17 manufactory humans paper 01 cropped.png

Πάπυροι

15 manufactory humans fabric 01 cropped.png

Μετάξι

19 manufactory humans elixirs 01 cropped.png

Ελιξίριο

20 manufactory humans magic dust 01 cropped.png

Μαγική Σκόνη

18 manufactory humans gems 01 cropped.png

Πολύτιμοι Λίθοι