Κτίρια που Λήγουν: Ιστορικό αναθεωρήσεων

Jump to navigation

Επιλογή διαφορών: Μαρκάρετε τα κουμπιά επιλογής των εκδόσεων που θέλετε να συγκρίνετε και πατήστε το enter ή το κουμπί στο κάτω μέρος.
Υπόμνημα: (τρέχουσα) = διαφορά από την τελευταία έκδοση, (προηγούμενη) = διαφορά από την προηγούμενη έκδοση, μ = μικροαλλαγή.

2 Μαΐου 2023

29 Μαρτίου 2023

22 Ιανουαρίου 2023

10 Ιανουαρίου 2023

4 Δεκεμβρίου 2022

9 Οκτωβρίου 2022

15 Ιουνίου 2022

22 Νοεμβρίου 2020

14 Φεβρουαρίου 2020

5 Ιανουαρίου 2020

2 Ιανουαρίου 2020

19 Αυγούστου 2019

9 Ιουλίου 2019

15 Φεβρουαρίου 2019

10 Νοεμβρίου 2018

9 Νοεμβρίου 2018

30 Σεπτεμβρίου 2018

26 Σεπτεμβρίου 2018

21 Σεπτεμβρίου 2018

15 Μαρτίου 2018