Χωράφι με Σιτάρι

Από Elvenar Wiki GR
Jump to navigation
Mainhall overview 2.png Worker-hut.png Basic.png Streets 2.png Military.png Goods 2.png Culture 2.png AncientWonder.png Guestrace.png Expansion.png
Πίσω σε: Επισκόπηση Κτιρίων


Επισκόπηση Κτιρίων Μικρούληδων
Portalsite gr6.png

Άλσος των Πηγών

Street gr6.png

Αρδευτικό Κανάλι

Gr6 production 1.png

Φάρμα Μικρούληδων

Gr6 production 2.png

Χωράφι με Σιτάρι

Χωράφι με Σιτάρι

Τα Χωράφια, γενικά παράγουν ΣιτάριGr6 grain.png, ΚαρόταGr6 carrots.png, ΚολοκύθεςGr6 pumpkins.png και Μήλα Gr6 apples.png, ανάλογα με το επίπεδό τους.

Σημείωση: Τα Χωράφια παράγουν μόνο ένα Αγαθό, πράγμα που καθορίζεται από το επίπεδό τους.


Gr6 01field.png


Σκοπός

Οι Μικρούληδες παράγουν Μαγικό Λίπασμα στις Φάρμες για τα Χωράφια που καλλιεργούν. Τα Χωράφια, απαιτείται να εφάπτονται απευθείας σε μια Φάρμα, μπορούν να παράγουν ένα μόνο Αγαθό κάθε φορά. Αναβαθμίζοντας ένα Χωράφι με Σιτάρι (επίπεδο 1), θα αλλάξει ο πόρος ο οποίος παράγεται.

Συνεπώς, αναβαθμίζοντας τα Χωράφια, δεν αυξάνεται η παραγωγή τους, αλλά αλλάζει ο πόρος που παρέχουν, κάτι που είναι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με όλες τις προηγούμενες Φιλοξενούμενες Φυλές.

Ανάλογα με το επίπεδό τους, τα Χωράφια παράγουν Σιτάρι, Καρότα, Κολοκύθες και Μήλα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις Φάρμες για την παραγωγή Αφράτου Ψωμιού, Γνωστικής Σούπας και Χαρωπού Ζελέ.

02Field.png

Τα Χωράφια δεν απαιτούν παροχή πόρων για να παράξουν Σιτάρι (επίπεδο 1), Καρότα (επ. 2), Κολοκύθες (επ. 3) ή Μήλα (επ. 4). Η παραγωγή τους γίνεται αυτόματα, οπότε το μόνο που χρειάζεται είναι να συλλέξεις την Παραγωγή ώστε να αποθηκευτεί στο Άλσος των Πηγών. Oι πόροι που έχουν παραχθεί, είναι διαθέσιμοι προς χρήση μόνο μετά τη συλλογή τους!

Συλλογή Παραγωγής

03Field.png

Μπορείς να ενισχύσεις την παραγωγή των Χωραφιών αναβαθμίζοντας το Άλσος των Πηγών, έτσι ώστε στον ίδιο χρόνο να παράγεις μεγαλύτερες ποσότητες. Θα ξέρεις ότι υπάρχει Bonus παραγωγής, όταν δίπλα στο εικονίδιο του πόρου, υπάρχει ένα πράσινο βελάκι.


Field collection.png

Μετά το πέρας της παραγωγής, θα χρειαστεί να τη συλλέξεις για να αποθηκευτεί στο Άλσος των Πηγών. Θα δεις τότε ένα εικονίδιο πάνω σε κάθε χωράφι, το οποίο θα αντιστοιχεί στην παραγωγή του.


Απαιτήσεις

Για να αποκτήσεις τη δυνατότητα να χωροθετείς Χωράφια, θα πρέπει να ξεκλειδώσεις την αντίστοιχη τεχνολογία στο Δένδρο Ερευνών και να το κατασκευάσεις μέσω του Μενού Κτιρίων, εφόσον διαθέτεις τους απαιτούμενους πόρους. Θα χρειαστεί να βρίσκεται σε επαφή με μια Φάρμα των Μικρούληδων, μπορεί να πωληθεί, να ξαναχτιστεί και να αναβαθμιστεί.

Αναβάθμιση

Η Αναβάθμιση του Χωραφιού με Σιτάρι στο επόμενο επίπεδο, δίνει τη δυνατότητα αλλαγής της παραγωγής.

04fieldupgrade.png


Επισκόπηση Χωραφιών των Μικρούληδων

Πληροφορίες Χωραφιών
Επίπεδο Απαιτήσεις Κόστος Όφελος
Επίπεδο Διαστάσεις Χρόνος Κατασκευής Μαγικό Λίπασμα Σπόροι Σιτάρι Καρότα Κολοκύθες Μήλα
1 4x4 3h 28m 410 5900 108/h - - -
2 4x4 3h 41m 500 5100 - 20/h - -
3 4x4 3h 51m 590 4400 - - 3/h -
4 4x4 4h 06m 680 3600 - - - 12/h


Επίπεδα Κτιρίου

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4
B Gr6 Production2 1 0009.png
B Gr6 Production2 2 0009.png
B Gr6 Production2 3 0009.png
B Gr6 Production2 4 0009.png
Πάτησε σε κάθε εικόνα για να τη δεις σε μεγέθυνση