Αρχαία Θαύματα Ο Βαλοριανός Θρύλος

Από Elvenar Wiki GR
Jump to navigation
Mainhall overview 2.png Worker-hut.png Basic.png Streets 2.png Military.png Goods 2.png Culture 2.png AncientWonder.png Κεφάλαια Expansion.png
Πίσω σε: Επισκόπηση Κτιρίων


Τα Αρχαία Θαύματα του Βαλοριανού Θρύλου

CH21 AW.png


Αντικέ του Maman Le Pré

Μόλις φτιάξετε το Maman Le Pré's Αντικέ Μαγαζί, θα λάβετε ένα νέο πορτρέτο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο προφίλ σας!

CH21 aw1 portrait.png


CH21 AW1 main.png


  • Οφέλη:
  1. AscendedBoosted.png - Δίνει μια ορισμένη ποσότητα ενισχυμένων Αύξησης Αγαθών τυχαίας ποιότητας κατά τη συλλογή κοινοτικών εργασιών Work.png (ως ποσοστό της κοινοτικής εργασίας που συλλέγετε)
  2. Seed icon.png - Παράγει μια συγκεκριμένη ποσότητα Θεϊκών Σπόρων κάθε 3 ώρες (ως ποσοστό των τρεχουσών Μονάδων σας ανά Ομάδα).
  • Θραύσματα ρούνων 30 εικονοστοιχεία

Αν τοποθετήσετε το ποντίκι σας πάνω από το Maman Le Pré's Αντικέ Μαγαζί, θα μπορείτε να δείτε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του κτιρίου, καθώς και το τρέχον μπόνους του.

GR16 AW1 tooltip.png


Επισκόπηση του καταστήματος με αντίκες του Maman Le Pré
Επισκόπηση πληροφοριών για το Αντικέ του Maman Le Pré
Επίπεδο Απαιτήσεις Κόστος Οφέλη
Επίπεδο Μέγεθος Χρόνος κατασκευής Rune Shards Έρευνα Ποσό Απαιτούμενοι πόροι Ποσοστό παραγόμενων θεϊκών σπόρων/3 ώρα Ποσοστό ενισχυμένων ανοδικών αγαθών ανά Παραλαβή κοινοτικής εργασίας
1 3x5 23:00h 9 Αποκαλυφθέντες Ρούνοι - 2000 Θραύσματα ορθογραφίας 6% 300%
2 Συνδυασμός καταλύτη
10 Royal Restoration
2 3x5 25:00h - 400 Σημεία γνώσης 4000 Θραύσματα ορθογραφίας 9% 450%
4 Συνδυασμός καταλύτη
3 3x5 27:00h - 450 Σημεία γνώσης 6000 Θραύσματα ορθογραφίας 12% 600%
6 Συνδυασμός καταλύτη
4 3x5 29:00h - 500 Σημεία γνώσης 8000 Θραύσματα ορθογραφίας 15% 750%
8 Συνδυασμός καταλύτη
5 3x5 31:00h - 550 Σημεία γνώσης 10000 Θραύσματα ορθογραφίας 18% 900%
10 Συνδυασμός καταλύτη
6 3x5 33:00h 9 Αποκαλυφθέντες Ρούνοι - 12000 Θραύσματα ορθογραφίας 22% 1100%
12 Συνδυασμός καταλύτη
20 Royal Restoration
7 3x5 35:00h - 650 Σημεία γνώσης 14000 Θραύσματα ορθογραφίας 24% 1200%
14 Συνδυασμός καταλύτη
8 3x5 37:00h - 700 Σημεία γνώσης 16000 Θραύσματα ορθογραφίας 26% 1300%
16 Συνδυασμός καταλύτη
9 3x5 39:00h - 750 Σημεία γνώσης 18000 Θραύσματα ορθογραφίας 28% 1400%
18 Συνδυασμός καταλύτη
10 3x5 41:00h - 800 Σημεία γνώσης 20000 Θραύσματα ορθογραφίας 30% 1500%
20 Συνδυασμός καταλύτη
11 3x5 43:00h 9 Αποκαλυφθέντες Ρούνοι - 22000 Θραύσματα ορθογραφίας 34% 1700%
22 Συνδυασμός καταλύτη
30 Royal Restoration

rowspan="2"|12

8x3 45:00h - 900 Knowledge Points 24000 Spell Fragments 71.25% 64% 64%
24 Combining Catalyst
13 8x3 47:00h - 950 Knowledge Points 26000 Spell Fragments 75% 62% 62%
26 Combining Catalyst
14 8x3 49:00h - 1000 Knowledge Points 28000 Spell Fragments 78.75% 60% 60%
28 Combining Catalyst
15 8x3 51:00h - 1050 Knowledge Points 30000 Spell Fragments 82.5% 58% 58%
30 Combining Catalyst
16 8x3 53:00h 9 Revealed Runes - 32000 Spell Fragments 90% 55% 55%
32 Combining Catalyst
40 Royal Restoration
17 8x3 55:00h - 1150 Knowledge Points 34000 Spell Fragments 93.75% 54% 54%
34 Combining Catalyst
18 8x3 57:00h - 1200 Knowledge Points 36000 Spell Fragments 97.5% 53% 53%
36 Combining Catalyst
19 8x3 59:00h - 1250 Knowledge Points 38000 Spell Fragments 101.25% 52% 52%
38 Combining Catalyst
20 8x3 61:00h - 1300 Knowledge Points 40000 Spell Fragments 105% 51% 51%
40 Combining Catalyst
21 8x3 63:00h 9 Revealed Runes - 42000 Spell Fragments 112.5% 50% 50%
42 Combining Catalyst
50 Royal Restoration
22 8x3 65:00h - 1400 Knowledge Points 44000 Spell Fragments 116.25% 49% 49%
44 Combining Catalyst
23 8x3 67:00h - 1450 Knowledge Points 46000 Spell Fragments 120% 48% 48%
46 Combining Catalyst
24 8x3 69:00h - 1500 Knowledge Points 48000 Spell Fragments 123.75% 47% 47%
48 Combining Catalyst
25 8x3 71:00h - 1550 Knowledge Points 50000 Spell Fragments 127.5% 46% 46%
50 Combining Catalyst
26 8x3 73:00h 9 Revealed Runes - 52000 Spell Fragments 135% 45% 45%
52 Combining Catalyst
60 Royal Restoration
27 8x3 75:00h - 1650 Knowledge Points 54000 Spell Fragments 138.75% 44% 44%
54 Combining Catalyst
28 8x3 77:00h - 1700 Knowledge Points 56000 Spell Fragments 142.5% 43% 43%
56 Combining Catalyst
29 8x3 79:00h - 1750 Knowledge Points 58000 Spell Fragments 146.25% 42% 42%
58 Combining Catalyst
30 8x3 81:00h - 1800 Knowledge Points 60000 Spell Fragments 150% 41% 41%
60 Combining Catalyst
31 8x3 83:00h 9 Revealed Runes - 62000 Spell Fragments 157.5% 40% 40%
62 Combining Catalyst
70 Royal Restoration
32 8x3 85:00h - 2000 Knowledge Points 64000 Spell Fragments 161.25% 39% 39%
64 Combining Catalyst
33 8x3 87:00h - 2100 Knowledge Points 66000 Spell Fragments 165% 38% 38%
66 Combining Catalyst
34 8x3 89:00h - 2200 Knowledge Points 68000 Spell Fragments 168.75% 37% 37%
68 Combining Catalyst
35 8x3 91:00h - 2300 Knowledge Points 70000 Spell Fragments 172.5% 35% 35%
70 Combining Catalyst
Βαλοριανό Σχολείο το Επιπέδων του Πρωταθλήματος
Level 1 - 35
B Ch21 AW2.png
Κάντε κλικ στο κτίριο για να δείτε μια μεγαλύτερη εικόνα.