Κτίρια Παραγωγής Βαλοριανού Θρύλου

Από Elvenar Wiki GR
Jump to navigation
Κτίρια του Βαλοριανού Θρύλου
Portalsite GR16.png

Βαλοριανός Πύργος του Δράκου

Street GR16.png

Μονοπάτια Θηραμάτων

Βαλοριανό Εργαστήριο

Βαλοριανό Εργαστήριο

Εργαστήριο της Ορδής του Diabhal

Εργαστήριο της Ορδής του Diabhal


Κτίρια Παραγωγής Βαλοριανού Θρύλου

Για να μπορέσετε να παραδώσετε Τάματα στους Βαλοριανούς ανθρώπους, χρειάζεστε τους απαραίτητους πόρους κόστους και δεν υπάρχει τίποτα σαν να χρησιμοποιείτε τα Εργαστήριά τους για την εκπλήρωση αυτού του στόχου.

Vallorian Production Buildings.png

Βαλοριανό Εργαστήριο

Ένα Βαλοριανό σιδηρουργείο που μπορεί να παράγει υψηλής ποιότητας υλικό από πρόδρομες ουσίες χαμηλής ποιότητας. Ό,τι χρειάζεσαι για να αντισταθείτε στους Σαυράνθρωπους, αλλά και να κατευνάσετε έναν θεό.

Σκοπός

Σκοπός του Βαλοριανού Εργαστηρίου είναι να παράγει:

 • Ch21 prey.png Θήραμα (TΟ μόνος πόρος του κεφαλαίου με περιορισμένο όριο).
 • Ch21 scales.png Φολίδες του Θαλάσσιου Ερπετού.
 • Ch21 shells.png Φολίδες Σαύρας.
 • Ch21 dragon.png Δρακόγυαλο.

Αυτά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων Πόρων Οικισμού στο Εργαστήριο της Ορδής του Diabhal, Τάματα στο Βαλοριανός Πύργος του Δράκου και για να ξεκλειδώσετε κάποιες Τεχνολογίες Κεφαλαίου.

Απαιτήσεις

Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε το Βαλοριανό Εργαστήριο, πρέπει να ξεκλειδώσετε την τεχνολογία του στο Δέντρο Ερευνών και να ξοδέψετε τους πόρους για την κατασκευή του, πρέπει να συνδεθεί ο Βαλοριανός Πύργος του Δράκου με τα Μονοπάτια Θηραμάτων.

Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των κτιρίων που μπορείτε να χτίσετε στην πόλη, μπορεί να αναβαθμιστεί, να αποθηκευτεί, να πωληθεί και να ξαναχτιστεί.

Να θυμάστε: Σε αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να λάβετε υπόψη το ποσό του Ευημερία που έχετε διαθέσιμο, επομένως βεβαιωθείτε ότι έχετε το ποσό που χρειάζεστε για να το φτιάξετε. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Ευημερία στη σελίδα αφιερωμένη στο άρθρο.


Παραγωγή

Το Βαλοριανό Εργαστήριο είναι όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε νομίσματα για να δημιουργήσετε τα Θηράματα (ο μόνος πόρος με ανώτατο όριο σε αυτό το Κεφάλαιο). Για τους υπόλοιπους διαθέσιμους πόρους θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα Αγαθά της Ανόδου', Κοινοτική Εργασία, και άλλους ειδικούς πόρους από τον Οικισ΄μό για να δημιουργήσετε Τάματα στο Βαλοριανός Πύργος του Δράκου.

Vallorian Production Building1 Produce.png


Αναβαθμίσεις

Όταν ξεκλειδώνετε την τεχνολογία Βαλοριανό Εργαστήριο, όχι μόνο μπορείτε να δημιουργήσετε το Εργαστήριό σας, αλλά μπορείτε επίσης να το αναβαθμίσετε στο επίπεδο 2, υποθέτοντας ότι έχετε τους πόρους κόστους.

Vallorian Production Building1 Upgrade.png

Όταν ξεκλειδώνετε την τεχνολογία αναβαθμίσεων του Βαλοριανού Εργαστηρίου, μπορείτε να αναβαθμίσετε το Βαλοριανό Εργαστήριο σας στο επίπεδο 4.

Η αναβάθμιση ενός Βαλοριανού Εργαστηρίου στο επόμενο επίπεδο θα αυξήσει:

 1. Το ποσό των Πόρων ανά χρόνο παραγωγής. Έτσι η παραγωγή θα είναι πιο αποδοτική!
 2. Η ποσότητα ευημερίας που χρησιμοποιείται από το κτίριο, επομένως η παραγωγή όλων των πόρων οικισμού θα είναι πιο αποτελεσματική.


Επισκόπηση Βαλοριανών Εργαστηρίων

Πληροφορίες Βαλοριανού Εργαστηρίου
Level Απαιτήσεις Κόστη Οφέλη
Επίπεδο Διαστάσεις Χρόνος Κατασκευής Ευημερία Όρκος Κοινοτική Εργασία Τέχνη των Ορκς Κανονική Παραγωγή
Θήραμα
Φολίδες του Θαλάσσιου Ερπετού
Φολίδες Σαύρας
Δρακόγυαλο
1 4x4 12ω 8 34.000 - - 350 18 15 12
2 5x4 16ω 5 - 191 8 520 27 22 18
3 6x4 20ω 4 - 260 11 700 36 30 24
4 7x4 24ω 5 - 340 14 870 45 37 30
Να θυμάστε:' Σε αυτό το Κεφάλαιο, η ώθηση για τις Παραγωγές Οικισμού γίνεται μέσω ενός Παράγοντα Ευημερίας, επισκεφτείτε τη σελίδα που είναι αφιερωμένη στο άρθρο για να μάθετε περισσότερα'.
Επίπεδα Κτιρίων
Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4
B Ch21 Production1 1.png
B Ch21 Production1 2.png
B Ch21 Production1 3.png
B Ch21 Production1 4.png
Κάντε κλικ σε κάθε επίπεδο κτιρίου για να δείτε μια μεγαλύτερη εικόνα.


Εργαστήριο της Ορδής του Diabhal

Αντί να σπάσετε κάθε κόκαλο, κάθε έπιπλο και κάθε ποτήρι ξεχωριστά, μπορείτε φυσικά να κατασκευάσετε μηχανές που να το κάνουν αυτό. Απλά...γιατί θα έπρεπε;

Σκοπός

Ο σκοπός του Εργαστηρίου της Ορδής του Diabhal είναι να παράγει:

 • Ch21 bones.png Σπασμένα Οστά.
 • Ch21 furniture.png Κατεστραμμένη Επίπλωση.
 • Ch21 glass.png Θραυσμένο Γυαλί.
 • Ch21 art.png Τέχνη των Ορκς.

Αυτά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων πόρων Οικισμού στο Εργαστήριο της Ορδής του Diabhal, Τάματα στο Βαλοριανός Πύργος του Δράκου και για το ξεκλείδωμα ορισμένων Τεχνολογιών Κεφαλαίου

Απαιτήσεις

Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε το Εργαστήριο της Ορδής του Diabhal, πρέπει να ξεκλειδώσετε την τεχνολογία του στο Δέντρο Ερευνών και να ξοδέψετε τους πόρους για την κατασκευή του, πρέπει να συνδεθεί με το Βαλοριανός Πύργος του Δράκου με τα Μονοπάτια Θηραμάτων.

Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των κτιρίων που μπορείτε να χτίσετε στην πόλη, μπορεί να αναβαθμιστεί, να αποθηκευτεί, να πωληθεί και να ξαναχτιστεί.

Να θυμάστε: Σε αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να λάβετε υπόψη το ποσό του Ευημερία που έχετε διαθέσιμο, επομένως βεβαιωθείτε ότι έχετε το ποσό που χρειάζεστε για να το φτιάξετε. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την Ευημερία στη σελίδα αφιερωμένη στο άρθρο.


Παραγωγή

Το Εργαστήριο της Ορδής του Diabhal είναι όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Αγαθά της Ανόδου, Όρκς και άλλους ειδικούς πόρους από τον Οικισμό για να δημιουργήσετε Τάματα στο Βαλοριανός Πύργος του Δράκου.

Vallorian Production Building2 Produce.png


Αναβαθμίσεις

Όταν ξεκλειδώνετε το Εργαστήριο της Ορδής του Diabhal, όχι μόνο μπορείτε να δημιουργήσετε το Εργαστήριό σας, αλλά μπορείτε επίσης να το αναβαθμίσετε στο επίπεδο 2, υποθέτοντας ότι έχετε τους πόρους κόστους.

Vallorian Production Building2 Upgrade.png

Όταν ξεκλειδώνετε την Τεχνολογία Αναβαθμίσεων για το Εργαστήριο της Ορδής του Diabhal, μπορείτε να αναβαθμίσετε το Εργαστήριο της Ορδής του Diabhal στο επίπεδο 4.

Η αναβάθμιση ενός Εργαστηρίου της Ορδής του Diabhal στο επόμενο επίπεδο θα αυξήσει:

 1. Το ποσό των Πόρων ανά χρόνο παραγωγής. Έτσι η παραγωγή θα είναι πιο αποδοτική!
 2. Η ποσότητα ευημερίας που χρησιμοποιείται από το κτίριο, επομένως η παραγωγή όλων των πόρων οικισμού θα είναι πιο αποτελεσματική.


Επισκόπηση Εργαστηρίου της Ορδής του Diabhal

Πληροφορίες Εργαστηρίου της Ορδής του Diabhal
Level Απαιτήσεις Κόστη Οφέλη
Επίπεδο Διαστάσεις Χρόνος Κατασκευής Ευημερία Κοινοτική Εργασία Τέχνη των Όρκς Κανονική Παραγωγή
Σπασμένα Οστά
Κατεστραμμένη Επίπλωση
Θραυσμένο Γυαλί
Τέχνη των Ορκς
12ω
1 5x3 12ω 5 82 - 30 27 33 7
2 5x4 16ω 3 133 6 45 40 50 10
3 5x5 20ω 2 184 9 60 53 67 13
4 5x6 24ω 3 230 11 75 67 83 17
Να θυμάστε:' Σε αυτό το Κεφάλαιο, η ώθηση για τις Παραγωγές Οικισμού γίνεται μέσω ενός Παράγοντα Ευημερίας, επισκεφτείτε τη σελίδα που είναι αφιερωμένη στο άρθρο για να μάθετε περισσότερα'.
Επίπεδα Κτιρίων
Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4
B Ch21 Production2 1.png
B Ch21 Production2 2.png
B Ch21 Production2 3.png
B Ch21 Production2 4.png
Κάντε κλικ σε κάθε επίπεδο κτιρίου για να δείτε μια μεγαλύτερη εικόνα.