Κτίρια Παραγωγής Ομαδικού Πνεύματος

Από Elvenar Wiki GR
Jump to navigation
Επισκόπηση κτιρίων Ομαδικό Πνεύμα
Portalsite GR13.png

Πύλη της Διάστασης

Street GR13.png

Δρόμος Ομαδικού Πάρκου

Πλατεία Καλωσορίσματος

Πλατεία Καλωσορίσματος

Κόμβοι Στοιχείων

Κόμβοι Στοιχείων


Κτίρια Παραγωγής Ομαδικού Πνεύματος

Αυτά τα κτίρια παραγωγής είναι αυτά που σχηματίζουν το Πάρκο του Ομαδικού Πνεύματος και όπου οι Άνθρωποι, τα Ξωτικά και τα Elvenar θα μπορούν να συνεργαστούν για να αποκτήσουν μετάλλια όλων των ειδών.

Πλατεία Καλωσορίσματος

Σκοπός

Η Πλατεία Καλωσορίσματος είναι το σημείο όπου φτάνουν οι Άνθρωποι Humans, Elves Elves και Elvenar Elvenar στο πάρκο για να συμμετάσχετε στις δραστηριότητες. Όλοι στο δικό τους χώρο για προθέρμανση!

Απαιτήσεις

Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε τη Πλατεία Συγκεντρώσεων, πρέπει να ξεκλειδώσετε την τεχνολογία του στο ΔέντροΈρευνας και να δαπανήσετε τους πόρους για την κατασκευή του, πρέπει να συνδεθεί στην Πύλη της Διάστασης με το Δρόμο Ομαδικού Πάρκου. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των κτιρίων που μπορείτε να χτίσετε στην πόλη, δεν μπορεί να αναβαθμιστεί, μπορεί να πωληθεί και να ξαναχτιστεί.

Συλλογή Παραγωγών

Η Πλατεία Συγκεντρώσεως είναι ένα κτίριο αυτόματης παραγωγής, αλλά πρέπει να επιλέξετε ποιοι από τους επισκέπτες θέλετε να υποδεχτείτε πρώτα για να τους συλλέξετε.

GR13 WS Main.png


Έχει συνολικό χρόνο παραγωγής 24 ωρών, αλλά έχει πρώιμη συλλογή μετά από 3 ώρες.

GR13 WS Early.png


Αυτός είναι ο μόνος πόρος με σκληρό όριο, οπότε αν φτάσετε σε αυτό το όριο δεν θα μπορείτε να συλλέξετε την παραγωγή έως ότου ξοδέψετε αυτόν τον πόρο πρώτα.

GR13 WS Full.png


Σημειώστε ότι η αλλαγή της παραγωγής του πόρου θα επαναφέρει τον χρόνο παραγωγής

GR13 WS Change.png


Επισκόπηση Πλατείας Συγκεντρώσεως

Πληροφορίες Πλατείας Συγκεντρώσεων
Κτίρια Απαιτήσεις Κόστος Όφελος /24h
Μέγεθος Χρόνος Κατασκευής Νομίσματα Προμήθειες Βασικά Έμψυχα Αγαθά Επεξεργασμένα Έμψυχα Άγαθά Μαγικά Έμψυχα Άγαθά Άνθρωποι Ξωτικά Elvenar
B Ch18 Production1 1.png
3x3 10 h 50000 K 2400 K 71000 66000 51000 360
Κλικάρετε τη εικόνα για να δείτε μεγαλύτερη εικόνα

Κόμβοι Στοιχείων

Οι Κόμβοι Στοιχείων είναι η στοιχειώδης παιδική χαρά και εδώ είναι που οι Άνθρωποι, τα ξωτικά και τα Elvenar θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αποκτήσουν τα μετάλλια που είναι απαραίτητα για να αποκτήσουν το Σήμα του Ομαδικού Πνεύματος στην Πύλη της Διάστασης.

Element Hubs City.png


Κόμβος Νερού

Σκοπός

Ο σκοπός του Κόμβου Νερού είναι να παράγει τα Στοιχεία νερού Στοιχεία νερού χρησιμοποιώντας το Mana και τα νέα Αγαθά της Ανόδου. Στη συνέχεια, με τους ανθρώπους, τα ξωτικά και τα Elvenar που έφτασαν στην πλατεία καλωσορίσματος, πρέπει να συνδυάσετε τα άλλα 3 στοιχεία για να σφυρηλατήσετε μετάλλια όπως:

 • Μετάλλια Αρχηγού Μετάλλια Σεφ
 • Μετάλλια Ναύτη Μετάλλια Ναύτη
 • Μετάλλια Κηπουρού Μετάλλια Κηπουρού.


Απαιτήσεις

Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε τον Κόμβο Νερού , πρέπει να ξεκλειδώσετε την τεχνολογία Κόμβοι Στοιχείων στο Δέντρο Έρευνας και να δαπανήσετε τους πόρους για την κατασκευή του, πρέπει να συνδεθεί στην Πύλη των Διαστάσεων με τον Δρόμο Ομαδικού Πάρκου. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό κτιρίων που μπορείτε να χτίσετε στην πόλη, μπορεί να αναβαθμιστεί, να πωληθεί και να ξαναχτιστεί.

Επισκόπηση Κόμβου Νερού
Κόμβος Νερού Πληροφορίες
Επίπεδο Απαιτήσεις Κόστος Οφέλη
Επίπεδο Μέγθος Χρόνος Κατασκευής Άνθρωποι Ξωτικά Elvenar Στοιχεία Νερού Βασικά Έμψυχα Αγαθά Επεξεργασμένα Έμψυχα Αγαθά Μαγικά Έμψυχα Αθαγά Βασικά Αγαθά Ανόδου +2 Ατοιχεία Νερού /8h Μετάλλια Σεφ /4h Μετάλλια Ναύτη /4h Μετάλλια Κηπουρού /4h
1 6x5 24:00 h - - 1040 - 92000 - - 13900 10 10 10 10
2 6x5 24:00 h - 1430 - 100 - 89000 - 19100 15 15 15 15
3 6x5 24:00 h 1820 - - 127 - - 69000 24000 20 20 20 20
Επίπεδα Κτιρίων
Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3
B Ch18 Production2 1.png
B Ch18 Production2 2.png
B Ch18 Production2 3.png
Κλικάρετε κάθε κτίριο για μεγαλύτερη εικόνα.

Κόμβος Φωτιάς

Σκοπός

Ο σκοπός του Κόμβου Φωτιάς είναι να παράγει τα Στοιχεία Πυρκαγιάς Στοιχεία Πυρκαγιάς χρησιμοποιώντας το Μάνα και τα νέα Αγαθά Ανόδου. Στη συνέχεια, με τους ανθρώπους, τα ξωτικά και τα Elvenar που έφτασαν στην πλατεία καλωσορίσματος, πρέπει να συνδυάσετε τα άλλα 3 στοιχεία για να σφυρηλατήσετε μετάλλια όπως:

 • Μετάλλια Πιλότου Μετάλλια Πιλότου
 • Μετάλλια Κατασκηνωτή Μετάλλια Κατασκηνωτή
 • Μετάλλια Σεφ Μετάλλια Σεφ


Απαιτήσεις

Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε τον Κόμβο Φωτιάς, πρέπει να ξεκλειδώσετε την τεχνολογία Κόμβος Στοιχείων στο Δέντρο ερευνών και να δαπανήσετε τους πόρους για την κατασκευή του, πρέπει να συνδεθεί στην Πύλη των Διαστάσεων με τον Δρόμος Ομαδικού Πάρκου. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό κτιρίων που μπορείτε να χτίσετε στην πόλη, μπορεί να αναβαθμιστεί, να πωληθεί και να ξαναχτιστεί.

Κόμβος Φωτιάς
Κόμβος Φωτιάς Πληροφορίες
Επίπεδο Απαιτήσεις Κόστος Οφέλη
Επίπεδο Μέγεθος Χρόνος Κατασκευής Άνθρωποι Ξωτικά Elvenar Στοιχεία Φωτιάς Βασικά Έμψυχα Αγαθά Επεξεργασμένα Έμψυχα Αγαθά Μαγικά Έμψυχα Αγαθά Βασικά Αγαθά Ανόδου +2 Στοιψεία Φωτιάς /8h Μετάλλια Πιλότου /4h Μετάλλια Κατασκηνωτή /4h Μετάλλια Σεφ /4h
1 4x7 24:00 h - - 1040 - 92000 - - 13900 10 10 10 10
2 4x7 24:00 h - 1430 - 100 - 89000 - 19100 15 15 15 15
3 4x7 24:00 h 1820 - - 127 - - 69000 24000 20 20 20 20
Επίπεδα Κτιρίων
Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3
B Ch18 Production3 1.png
B Ch18 Production3 2.png
B Ch18 Production3 3.png
Κλικάρετε κάθε κτίριο για μεγαλύτερη εικόνα

Κόμβος Αέρα

Σκοπός

Ο σκοπός του Κόμβου Αέρα είναι να παράγει τα στοιχεία του ανέμου Wind Elementals χρησιμοποιώντας το Μάνα και τα νέα Αγαθά Ανόδου. Στη συνέχεια, με τους ανθρώπους, τα ξωτικά και τα Elvenar που έφτασαν στην πλατεία καλωσορίσματος, πρέπει να συνδυάσετε τα άλλα 3 στοιχεία για να σφυρηλατήσετε μετάλλια όπως:

 • Μετάλλια Μαέστρου Μετάλλια Μαέστρου
 • Μετάλλια Ναύτη Μετάλλια Ναύτη
 • Μετάλλια Πιλότου Μετάλλια Πιλότου


Απαιτήσεις

Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε τον Κόμβο Αέρα, πρέπει να ξεκλειδώσετε την τεχνολογία Κόμβος Στοιχείων στο Δέντρο ερευνών και να δαπανήσετε τους πόρους για την κατασκευή του, πρέπει να συνδεθεί στην Πύλη των Διαστάσεων με τον Δρόμος Ομαδικού Πάρκου. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό κτιρίων που μπορείτε να χτίσετε στην πόλη, μπορεί να αναβαθμιστεί, να πωληθεί και να ξαναχτιστεί.

Κόμβος Αέρα Επισκόπηση
Κόμβος Αέρα Πληροφορίες
Επίπεδο Απαιτήσεις Κόστος Οφέλη
Επίπεδο Μέγεθος Χρόνος Κατασκευής Άνθρωποι Ξωτικά Elvenar Στοιχεία Άερα Βασικά Έμψυχα Αγαθά Επεξεργασμένα Έμψυχα Αγαθά Μαγικά Έμψυχα Αγαθά Βασικά Αγαθά Ανόδου +2 Στοιχεία Αέρα /8h Μετάλλια Μαέστρου /4h Μετάλια Ναύτη /4h Μετάλλια Πιλότου /4h
1 7x4 24:00 h - - 1040 - 92000 - - 13900 10 10 10 10
2 7x4 24:00 h - 1430 - 100 - 89000 - 19100 15 15 15 15
3 7x4 24:00 h 1820 - - 127 - - 69000 24000 20 20 20 20
Επίπεδα Κτιρίων
Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3
B Ch18 Production4 1.png
B Ch18 Production4 2.png
B Ch18 Production4 3.png
Κλικάρετε κάθε κτίριο για μεγαλύτερη εικόνα

Κόμβος Γης

Σκοπός

Ο σκοπός του Κόμβου Γης είναι η παραγωγή των Στοιχείων της Γης Στοιχεία της Γης χρησιμοποιώντας το Μάνα και τα νέα Αγαθά Ανόδου. Στη συνέχεια, με τους ανθρώπους, τα ξωτικά και τα Elvenar που έφτασαν στην πλατεία καλωσορίσματος, πρέπει να συνδυάσετε τα άλλα 3 στοιχεία για να σφυρηλατήσετε μετάλλια όπως:

 • Μετάλλια Κηπουρού Μετάλλια Κηπουρού
 • Μετάλλια Κατασκηνωτή Μετάλλια Κατασκηνωτή
 • Μετάλλια Μαέστρου Μετάλλια Μαέστρου


Απαιτήσεις

Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε τον Κόμβο Γης, πρέπει να ξεκλειδώσετε την τεχνολογία Κόμβος Στοιχείων στο Δέντρο ερευνών και να δαπανήσετε τους πόρους για την κατασκευή του, πρέπει να συνδεθεί στην Πύλη των Διαστάσεων με τον Δρόμος Ομαδικού Πάρκου. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό κτιρίων που μπορείτε να χτίσετε στην πόλη, μπορεί να αναβαθμιστεί, να πωληθεί και να ξαναχτιστεί.

Κόμβος Γης Επισκόπηση
Κόμβος Γης Πληροφορίες
Επίπεδο Απαιτήσεις Κόστος Οφέλη
Επίπεδο Μέγεθος Χρόνος Κατασκευής Άνθρωποι Ξωτικά Elvenar Στοιχεία Γης Βασικά Έμψυχα Αγαθά Επεξεργασμένα Έμψυχα Αγαθά Μαγικά Έμψυχα Αγαθά Βασικά Αγαθά Ανόδου +2 Στοιχεία Γης /8h Μετάλλια Κηπουρού /4h Μετάλλια Κατασκηνωτή /4h Μετάλλια Μαέστρου /4h
1 5x6 24:00 h - - 1040 - 92000 - - 13900 10 10 10 10
2 5x6 24:00 h - 1430 - 100 - 89000 - 19100 15 15 15 15
3 5x6 24:00 h 1820 - - 127 - - 69000 24000 20 20 20 20
Επίπεδα Κτιρίων
Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3
B Ch18 Production5 1.png
B Ch18 Production5 2.png
B Ch18 Production5 3.png
Κλικάρετε κάθε κτήριο για μεγαλύτερη εικόνα.