Πρότυπο:Σχέδια

Από Elvenar Wiki GR
Jump to navigation

Σχέδια

Τα Σχέδια είναι σπάνια ειδικά αντικείμενα, τα οποία αποκτώνται μόνο μέσω των Τουρνουά. Τα Σχέδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναβαθμίσουν τις Μαγικές Κατοικίες και τα Μαγικά Εργαστήρια στο επόμενο επίπεδο, εφόσον βέβαια είστε στο αντίστοιχο Κεφάλαιο της Έρευνας.

Σημείωση: Αυτή τη στιγμή ο μοναδικός τρόπος για να δείτε πόσα Σχέδια διαθέτετε, είναι περνώντας το ποντίκι σας πάνω από το εικονίδιο των Σχεδίων BlueprintIcon.png κατά την αναβάθμιση των Μαγικών Κτιρίων.