Χυτήριο Χαλκού

Από Elvenar Wiki GR
Jump to navigation
Mainhall overview 2.png Worker-hut.png Basic.png Streets 2.png Military.png Goods 2.png Culture 2.png AncientWonder.png Κεφάλαια Expansion.png
Πίσω σε: Επισκόπηση Κτιρίων


Επισκόπηση Κτιρίων Νάνων
Dwarven portal.png

Πύλη των Νάνων

Portal tracks.png

Δρομάκι της Πύλης

Granite mine.png

Ορυχείο Γρανίτη

Copper foundry.png

Χυτήριο Χαλκού

Χυτήριο Χαλκού

Το Χυτήριο Χαλκού είναι το δεύτερο κτίριο που φέρνουν οι Νάνοι στην πόλη σου και θα παράγει Χαλκό.

Copper Constr.png


Σκοπός

Ο Χαλκός είναι πολύ σημαντικός πόρος, που απαιτείται για την αναβάθμιση της Πύλης των Νάνων, των Ορυχείων Γρανίτη και των Χυτηρίων Χαλκού, καθώς και για το ξεκλείδωμα ορισμένων νέων τεχνολογιών στο Δένδρο Έρευνας.

Μπορεί να ενισχυθεί μέσω της αναβάθμισης της Πύλης των Νάνων προκειμένου να αυξηθεί ο ρυθμός παραγωγής του.

Η παραγωγή Χαλκού απαιτεί τροφοδοσία με άλλα αγαθά ( τα δύο Βασικά Αγαθά στα οποία δεν έχεις ενίσχυση), οπότε σιγουρέψου ότι έχεις αρκειτά από αυτά στο Κεντρικό σου Κτίριο. Υπάρχουν 4 επιλογές παραγωγής Χαλκού, οι οποίες διαφέρουν στο χρόνο παραγωγής και το ποσό των πρώτων υλών που απαιτείται και του Χαλκού που παράγεται.

CF Option.png

Καθώς εξελίσσεται η παραγωγή, μπορείς να δεις το χρόνο που υπολείπεται. Θα γνωρίζεις ότι έχεις ενίσχυση στην παραγόμενη ποσότητα, εάν δεις ένα πράσινο βέλος στο εικονίδιο των Αγαθών. Εάν το επιθυμείς, μπορείς να ακυρώσεις την παραγωγή και να λάβεις πίσω τους πόρους που απαιτούνταν για την παραγωγή που ακύρωσης.

CF Producing.png

Θυμήσου ωστόσο να μην παράγεις υπερβολικές ποσότητες Χαλκού, καθώς μπορείς να τον συλλέξεις μόνο για όσο διάστημα έχεις χώρο στην Πύλη των Νάνων. Εάν ή όταν γεμίσει η αποθήκη Χαλκού, θα πρέπει να ξοδέψεις τα Αγαθά για να μπορέσεις να συλλέξεις περισσότερα.

Απαιτήσεις

Για να αποκτήσεις Χυτήριο Χαλκού, πρέπει να ξεκλειδώσεις την αντίστοιχη τεχνολογία στο Δένδρο Έρευνας και να το κατασκευάσεις μέσω του Μενού Κτιρίων, εφόσον βέβαια έχεις τους απαραίτητους πόρους. Απαιτείται σύνδεση με την Πύλη των Νάνων με Δρομάκι της Πύλης, μπορείς να το πουλήσεις, να το ξαναχτίσεις και να το αναβαθμίσεις.

CF connection.png


Αναβάθμιση

Η αναβάθμιση ενός Χυτηρίου Χαλκού στο επόμενο επίπεδο αυξάνει:

  1. Το ρυθμό παραγωγής αγαθών από Χαλκό. Έτσι η παραγωγή Χαλκού γίνεται πιο αποδοτική.
CF Upfrade.png

Επισκόπηση Χυτηρίου Χαλκού

Πληροφορίες Χυτηρίου Χαλκού
Επίπεδο Απαιτήσεις Κόστος Όφελος
Επίπεδο Μέγεθος Χρόνος Κατασκευής Νομίσματα Προμήθειες Χαλκός/ημέρα
1 2x3 5h 02m 150.000 8.000 19
2 2x3 5h 20m 220.000 14.000 28
3 2x3 5h 32m 300.000 21.000 38
4 2x3 5h 53m 440.000 34.000 47

Επίπεδα Κτιρίου

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4
D manufactory dwarves copper 01 cropped.png D manufactory dwarves copper 02 cropped.png D manufactory dwarves copper 03 cropped.png D manufactory dwarves copper 04 cropped.png
Πάτησε σε οποιοδήποτε από τα κτίρια για να δεις την εικόνα του σε μεγέθυνση.