Αρχαία Θαύματα Ανθρώπων

Από Elvenar Wiki GR
Jump to navigation
Mainhall overview 2.png Worker-hut.png Basic.png Streets 2.png Military.png Goods 2.png Culture 2.png AncientWonder.png Κεφάλαια Expansion.png
Πίσω σε: Επισκόπηση Κτιρίων


Επισκόπηση Αρχαίων Θαυμάτων
Aw c2.png

Μυστικά Αρχαία Θαύματα

Aw c3.png

Αρχαία Θαύματα της Θύελλας

Elf AW Ico.png

Αρχαία Θαύματα Ξωτικών

Human AW Ico.png

Αρχαία Θαύματα Ανθρώπων

Aw c5.png

Ξεχασμένα Αρχαία Θαύματα

Dwarven AW Ico.png

Αρχαία Θαύματα
Νάνων

Fairy aw.png

Αρχαία Θαύματα Νεραϊδών

O&G aw.png

Αρχαία Θαύματα
Ορκς και Τελωνιών

WoodElvesaw.png

Αρχαία Θαύματα των Ξωτικών του Δάσους

Gr5 aw.png

Αρχαία Θαύματα Μάγων και Δράκων

Gr6 aw.png

Αρχαία Θαύματα Μικρούληδων

Gr7 aw.png

Αρχαία Θαύματα Στοιχειών

Gr8 aw.png

Αρχαία Θαύματα Amuni

Gr9 aw.png

Αρχαία Θαύματα Μηχανουργημάτων

GR10 AW.png

Αρχαία Θαύματα των Elvenar

GR11 AW.png

Αρχαία Θαύματα Πρεσβειών

GR12 AW.png

Αρχαία Θαύματα των Πραματευτάδων της Unur

GR13 AW.png

Αρχαία Θαύματα Ομαδικό Πνεύμα

GR14 AW.png

Αρχαία Θαύματα της Εκδίκησης του Εξόριστου

GR15 AW.png

Αρχαία Θαύματα Η Δύναμη της Μουσικής

GR16 AW.png

Αρχαία Θαύματα Ο Βαλοριανός Θρύλος

Αρχαία Θαύματα Ανθρώπων

STlink.pngHcenterlink.pngGBSlink.png


Το Άδυτο

Το Άδυτο αναφέρεται ακόμα και στα παλαιότερα βιβλία ως ένας εντυπωσιακός συνδυασμός αρχιτεκτονικής και μαγείας! Είναι η πνευματική και πολιτιστική κληρονομιά των Ανθρώπων. Αυτή η κληρονομιά των προγόνων σου, επίσης αυξάνει σημαντικά το ηθικό των στρατιωτών σου στη Μάχη και όσο περισσότερα Τεχνουργήματα βάλεις στα θεμέλιά του, τόσο πιο πολύ θα γευτείς την ιερή δύναμή του.

HUAW1.png


Με κάθε αναβάθμιση θα ενώνεις τη μαγεία των Τεχνουργημάτων και της γνώσης του παρελθόντος, με τα θεμέλια του κτιρίου, αποκαλύπτοντας το μεγαλείο και την ισχύ του Αδύτου.

  • Οφέλη
  1. Aw hitpoints.png - Αυξάνει την υγεία των Στρατιωτών σου στη μάχη.
  2. Culture icon elves.png - Παρέχει επιπλέον Πολιτισμό στην πόλη σου ίσο με ένα ποσοστό του Απαιτούμενου Πολιτισμού.
  • Θραύσματα Ρούνων Aw1 shards.png

Εάν περάσεις το ποντίκι σου πάνω από το Άδυτο θα μπορέσεις να δεις ορισμένες πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση της κατασκευής του καθώς και το τρέχον παρεχόμενο bonus.

Sanctuarytooltip.png

Επισκόπηση Αδύτου

Πληροφορίες Αδύτου
Επίπεδο Απαιτήσεις Κόστος Όφελος
Επίπεδο Διαστάσεις Χρόνος Κατασκευής Θραύσματα Ρούνων Έρευνα Ενίσχυση στο Ελιξίριο Ενίσχυση στη Μαγική Σκόνη Ενίσχυση στους Πολύτιμους Λίθους Αύξηση Υγείας Στρατευμάτων Επιπλέον Πολιτισμός
1 4X6 8h 03m 9 Ρούνοι που έχουν αποκαλυφθεί - 730Ελιξίριο
1640Μαγική Σκόνη
2700Πολύτιμοι Λίθοι
2700Ελιξίριο
730Μαγική Σκόνη
1640Πολύτιμοι Λίθοι
1640Ελιξίριο
2700Μαγική Σκόνη
730Πολύτιμοι Λίθοι
300% 30%
2 4X6 15h 02m - 175 Kpicon.png 4Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
1Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
4Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
1Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
4Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
350% 35%
3 4X6 19h 48m - 250 Kpicon.png 5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
1Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
1Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
400% 40%
4 4X6 23h 19m - 310 Kpicon.png 6Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
1Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
6Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
1Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
6Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
450% 45%
5 4X6 26h - 380 Kpicon.png 7Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
1Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
7Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
1Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
7Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
500% 50%
6 4X6 28h 9 Ρούνοι που έχουν αποκαλυφθεί - 1790Ελιξίριο
4000Μαγική Σκόνη
6700Πολύτιμοι Λίθοι
6700Ελιξίριο
1790Μαγική Σκόνη
4000Πολύτιμοι Λίθοι
4000Ελιξίριο
6700Μαγική Σκόνη
1790Πολύτιμοι Λίθοι
600% 60%
7 4X6 30h - 490 Kpicon.png 9Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
4Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
4Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
9Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
4Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
9Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
650% 65%
8 4X6 31h - 540 Kpicon.png 9Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
4Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
4Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
9Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
4Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
9Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
700% 70%
9 4X6 32h - 590 Kpicon.png 9Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
4Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
4Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
9Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
4Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
9Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
750% 75%
10 4X6 34h - 630 Kpicon.png 10Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
4Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
4Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
10Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
4Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
10Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
800% 80%
11 4X6 35h 9 Ρούνοι που έχουν αποκαλυφθεί - 3100Ελιξίριο
7100Μαγική Σκόνη
11800Πολύτιμοι Λίθοι
11800Ελιξίριο
3100Μαγική Σκόνη
7100Πολύτιμοι Λίθοι
7100Ελιξίριο
11800Μαγική Σκόνη
3100Πολύτιμοι Λίθοι
900% 90%
12 4X6 36h - 720 Kpicon.png 10Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
10Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
10Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
950% 95%
13 4X6 36h - 760 Kpicon.png 11Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
11Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
11Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1000% 100%
14 4X6 37h - 810 Kpicon.png 11Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
11Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
11Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1050% 105%
15 4X6 38h - 840 Kpicon.png 11Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
11Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
11Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1100% 110%
16 4X6 38h 9 Ρούνοι που έχουν αποκαλυφθεί - 4900Ελιξίριο
11000Μαγική Σκόνη
18300Πολύτιμοι Λίθοι
18300Ελιξίριο
4900Μαγική Σκόνη
11000Πολύτιμοι Λίθοι
11000Ελιξίριο
18300Μαγική Σκόνη
4900Πολύτιμοι Λίθοι
1200% 120%
17 4X6 39h - 920 Kpicon.png 11Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
11Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
11Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1250% 125%
18 4X6 39h - 960 Kpicon.png 11Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
11Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
11Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1300% 130%
19 4X6 40h - 990 Kpicon.png 12Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
12Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
12Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1350% 135%
20 4X6 40h - 1030 Kpicon.png 12Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
12Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
12Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1400% 140%
21 4x6 41h 9 Ρούνοι που έχουν αποκαλυφθεί - 7100Ελιξίριο
15900Μαγική Σκόνη
27000Πολύτιμοι Λίθοι
27000Ελιξίριο
7100Μαγική Σκόνη
15900Πολύτιμοι Λίθοι
15900Ελιξίριο
27000Μαγική Σκόνη
7100Πολύτιμοι Λίθοι
1500% 150%
22 4x6 41h - 1.090 Πόντοι Γνώσης 12Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
6Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
6Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
12Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
6Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
12Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1550% 155%
23 4x6 42h - 1.130 Πόντοι Γνώσης 12Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
6Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
6Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
12Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
6Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
12Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1600% 160%
24 4x6 42h - 1.160 Πόντοι Γνώσης 12Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
6Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
6Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
12Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
6Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
12Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1650% 165%
25 4x6 42h - 1.190 Πόντοι Γνώσης 12Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
6Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
6Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
12Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
6Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
12Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1700% 170%
26 4x6 1d 19h 9 Ρούνοι που έχουν αποκαλυφθεί - 9,900Ελιξίριο
22,000Μαγική Σκόνη
37,000Πολύτιμοι Λίθοι
37,000Ελιξίριο
9,900Μαγική Σκόνη
22,000Πολύτιμοι Λίθοι
22,000Ελιξίριο
37,000Μαγική Σκόνη
9,900Πολύτιμοι Λίθοι
1800% 180%
27 4x6 1d 19h - 1.250 Πόντοι Γνώσης 13Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
6Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
6Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
13Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
6Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
13Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1850% 185%
28 4x6 1d 19h - 1.280 Πόντοι Γνώσης 13Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
6Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
6Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
13Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
6Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
13Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1900% 190%
29 4x6 1d 19h - 1.310 Πόντοι Γνώσης 13Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
6Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
6Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
13Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
6Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
13Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1950% 195%
30 4x6 1d 20h - 1.340 Πόντοι Γνώσης 13Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
6Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
6Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
13Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
6Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
13Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2000% 200%
Επίπεδο 31 to 35
Επίπεδο Απαιτήσεις Κόστος Όφελος
Επίπεδο Διαστάσεις Χρόνος Κατασκευής Θραύσματα Ρούνων Έρευνα Ποσότητα Έμψυχα Αγαθά
Orcs
Mana Neighborly Help Reward Longer Neighborly Help
31 4x6 72h 9 Ρούνοι που έχουν αποκαλυφθεί - 150k
150k
150k
265k
Σεληνόλιθος
Λευκόχρυσος
Κόμμι Δένδρου Ξωτικών
Orcs
- 2100% 200%
32 4x6 75h - 2000 Πόντοι Γνώσης 140k
140k
140k
Οψιδιανός
Απόκρυφο Μελάνι
Βασιλικό Βελούδο
2200k 2150% 200%
33 4x6 78h - 2100 Πόντοι Γνώσης 125k
125k
125k
Χαζοσάπουνο
Μανιτάρια Κράματος
Κοσμικό Βισμούθιο
2300k 2200% 200%
34 4x6 81h - 2200 Πόντοι Γνώσης 175k
175k
175k
Σεληνόλιθος
Λευκόχρυσος
Κόμμι Δένδρου Ξωτικών
2400k 2250% 200%
35 4x6 84h - 2300 Πόντοι Γνώσης 160k
160k
160k
Οψιδιανός
Απόκρυφο Μελάνι
Βασιλικό Βελούδο
2600k 2300% 200%

Επίπεδα Αδύτου

Επίπεδα 1 - 5 Επίπεδα 6 - 30
48 greatbuilding humans innercity monastery 01.png
48 greatbuilding humans innercity monastery 02 cropped.png
Πάτησε σε οποιοδήποτε από τα κτίρια για να δεις την εικόνα του σε μεγέθυνση.

Μεγάλο Κωδωνοστάσιο

Το Κωδονοστάσιο δημιοργήθηκε από τους προγόνους των Ανθρώπων προκειμένου να τους βοηθήσει στη δημιουργία μιας συμμαχίας μεταξύ των Ανθρώπων της Ανατολικής Unur. Λειτουργούσε και ως προειδοποίηση αλλά και ως σύμβολο φιλίας. Η έρευνά του σε συνδυασμό με την κατανόηση των απαρχών του, θα σε βοηθήσει να φέρεις πίσω αυτό το Αρχαίο Θαύμα και το νόημα της συνεργασίας!

HUAW2.png

Το μεγαλύτερο μέρος της γνώσης γύρω από το Μεγάλο Κωδονοστάσιο χάθηκε στο πέρασμα του χρόνου, όμως με την ισχύ του Elvenar και τη Μαγεία των Τεχνουργημάτων, θα είσαι σε θέση να το αναβαθμίσει και να το χρησιμοποιήσεις ξανά ως σύμβολο της Αλληλεγγύης.


  • Οφέλη
  1. NHreward.png - Προσφέρει μία συγκεκριμένη ποσότητα τυχαίων ενισχυμένων αγαθών, όταν ανοίγεις Σεντούκια Βοήθειας Γειτόνων, εξαρτάται από την ποσότητα των ολοκληρωμένων επαρχιών.
  2. NHlongrime.png -Αυξάνει τη χρονική διάρκεια της Τελειοποίησης των πολιτιστικών σου κτιρίων.
  • Θραύσματα Ρούνων: Aw2 shards.png

Εάν περάσεις το ποντίκι σου πάνω από το Μεγάλο Κωδωνοστάσιο, θα μπορέσεις να δεις πληροφορίες για το επίπεδο Κατασκευής του, καθώς και το bonus που σου παρέχει.


GreatBellSpire.png

Επισκόπηση Μεγάλου Κωδωνοστασίου

Πληροφορίες Μεγάλου Κωδωνοστασίου
Επίπεδο Απαιτήσεις Κόστος Όφελος
Επίπεδο Διαστάσεις Χρόνος Κατασκευής Θραύσματα Ρούνων Έρευνα Ενίσχυση στο Ελιξίριο Ενίσχυση στη Μαγική Σκόνη Ενίσχυση στους Πολύτιμους Λίθους Αμοιβή Βοήθειας Γειτόνων Επέκταση Χρόνου Γειτονικής Βοήθειας
1 6X4 8h 03m 9 Ρούνοι που πρέπει να αποκαλυφθούν - 730Ελιξίριο
1640Μαγική Σκόνη
2700Πολύτιμοι Λίθοι
2700Ελιξίριο
730Μαγική Σκόνη
1640Πολύτιμοι Λίθοι
1640Ελιξίριο
2700Μαγική Σκόνη
730Πολύτιμοι Λίθοι
300% 30%
2 6X4 15h 02m - 175 Πόντοι Γνώσης 4Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
1Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
4Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
1Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
4Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
350% 35%
3 6X4 19h 48m - 250 Πόντοι Γνώσης 5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
1Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
1Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
400% 40%
4 6X4 23h 19m - 310 Πόντοι Γνώσης 6Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
1Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
6Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
1Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
6Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
450% 45%
5 6X4 26h - 380 Πόντοι Γνώσης 7Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
1Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
7Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
1Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
7Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
500% 50%
6 6X4 28h 9 Ρούνοι που πρέπει να αποκαλυφθούν - 1790Ελιξίριο
4000Μαγική Σκόνη
6700Πολύτιμοι Λίθοι
6700Ελιξίριο
1790Μαγική Σκόνη
4000Πολύτιμοι Λίθοι
4000Ελιξίριο
6700Μαγική Σκόνη
1790Πολύτιμοι Λίθοι
600% 60%
7 6X4 30h - 490 Πόντοι Γνώσης 9Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
4Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
4Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
9Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
4Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
9Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
650% 65%
8 6X4 31h - 540 Πόντοι Γνώσης 9Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
4Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
4Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
9Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
4Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
9Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
700% 70%
9 6X4 32h - 590 Πόντοι Γνώσης 9Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
4Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
4Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
9Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
4Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
9Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
750% 75%
10 6X4 34h - 630 Πόντοι Γνώσης 10Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
4Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
4Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
10Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
4Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
10Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
800% 80%
11 4X6 35h 9 Ρούνοι που πρέπει να αποκαλυφθούν - 3100Ελιξίριο
7100Μαγική Σκόνη
11800Πολίτιμοι Λίθοι
11800Ελιξίριο
3100Μαγική Σκόνη
7100Πολίτιμοι Λίθοι
7100Ελιξίριο
11800Μαγική Σκόνη
3100Πολίτιμοι Λίθοι
900% 90%
12 4X6 36h - 720 Πόντοι Γνώσης 10Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
10Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
10Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
950% 95%
13 4X6 36h - 760 Πόντοι Γνώσης 11Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
11Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
11Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
1000% 100%
14 4X6 37h - 810 Πόντοι Γνώσης 11Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
11Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
11Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
1050% 105%
15 4X6 38h - 840 Πόντοι Γνώσης 11Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
11Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
11Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
1100% 110%
16 6X4 38h 9 Ρούνοι που πρέπει να αποκαλυφθούν - 4900Ελιξίριο
11000Μαγική Σκόνη
18300Πολίτιμοι Λίθοι
18300Ελιξίριο
4900Μαγική Σκόνη
11000Πολίτιμοι Λίθοι
11000Ελιξίριο
18300Μαγική Σκόνη
4900Πολίτιμοι Λίθοι
1200% 120%
17 6X4 39h - 920 Πόντοι Γνώσης 11Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
11Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
11Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
1250% 125%
18 6X4 39h - 960 Πόντοι Γνώσης 11Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
11Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
11Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
1300% 130%
19 6X4 40h - 990 Πόντοι Γνώσης 12Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
12Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
12Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
1350% 135%
20 6X4 40h - 1030 Πόντοι Γνώσης 12Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
12Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
12Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
1400% 140%
21 4x6 41h 9 Ρούνοι που πρέπει να αποκαλυφθούν - 7100Ελιξίριο
15900Μαγική Σκόνη
27000Πολίτιμοι Λίθοι
27000Ελιξίριο
7100Μαγική Σκόνη
15900Πολίτιμοι Λίθοι
15900Ελιξίριο
27000Μαγική Σκόνη
7100Πολίτιμοι Λίθοι
1500% 150%
22 4x6 41h - 1.090 Πόντοι Γνώσης 12Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
6Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
6Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
12Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
6Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
12Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
1550% 155%
23 4x6 42h - 1.130 Πόντοι Γνώσης 12Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
6Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
6Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
12Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
6Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
12Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
1600% 160%
24 4x6 42h - 1.160 Πόντοι Γνώσης 12Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
6Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
6Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
12Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
6Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
12Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
1650% 165%
25 4x6 42h - 1.190 Πόντοι Γνώσης 12Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
6Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
6Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
12Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
6Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
12Τεχνουργήματα Πολίτιμων Λίθων
1700% 170%
26 4x6 1d 19h 9 Ρούνοι που πρέπει να αποκαλυφθούν - 9,900Ελιξίριο
22,000Μαγική Σκόνη
37,000Πολύτιμοι λίθοι
37,000Ελιξίριο
9,900Μαγική Σκόνη
22,000Πολύτιμοι λίθοι
22,000Ελιξίριο
37,000Μαγική Σκόνη
9,900Πολύτιμοι λίθοι
1800% 180%
27 4x6 1d 19h - 1.250 Πόντοι Γνώσης 13Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
6Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
6Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
13Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
6Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
13Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1850% 185%
28 4x6 1d 19h - 1.280 Πόντοι Γνώσης 13Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
6Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
6Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
13Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
6Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
13Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1900% 190%
29 4x6 1d 19h - 1.310 Πόντοι Γνώσης 13Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
6Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
6Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
13Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
6Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
13Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1950% 195%
30 4x6 1d 20h - 1.340 Πόντοι Γνώσης 13Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
6Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
6Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
13Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
6Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
13Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2000% 200%

Επίπεδα Μεγάλου Κωδονοστασίου

Επίπεδα 1 - 5 Επίπεδα 6 - 30
47 Greatbuilding Humans Innercity Belltower 01 cropped.png
47 Greatbuilding Humans Innercity Belltower 06 cropped.png
Πάτησε σε οποιοδήποτε από τα κτίρια για να δεις την εικόνα του σε μεγέθυνση.