Ξεχασμένα Αρχαία Θαύματα

Από Elvenar Wiki GR
Jump to navigation
Mainhall overview 2.png Worker-hut.png Basic.png Streets 2.png Military.png Goods 2.png Culture 2.png AncientWonder.png Κεφάλαια Expansion.png
Πίσω σε: Επισκόπηση Κτιρίων


Επισκόπηση Αρχαίων Θαυμάτων
Aw c2.png

Μυστικά Αρχαία Θαύματα

Aw c3.png

Αρχαία Θαύματα της Θύελλας

Elf AW Ico.png

Αρχαία Θαύματα Ξωτικών

Human AW Ico.png

Αρχαία Θαύματα Ανθρώπων

Aw c5.png

Ξεχασμένα Αρχαία Θαύματα

Dwarven AW Ico.png

Αρχαία Θαύματα
Νάνων

Fairy aw.png

Αρχαία Θαύματα Νεραϊδών

O&G aw.png

Αρχαία Θαύματα
Ορκς και Τελωνιών

WoodElvesaw.png

Αρχαία Θαύματα των Ξωτικών του Δάσους

Gr5 aw.png

Αρχαία Θαύματα Μάγων και Δράκων

Gr6 aw.png

Αρχαία Θαύματα Μικρούληδων

Gr7 aw.png

Αρχαία Θαύματα Στοιχειών

Gr8 aw.png

Αρχαία Θαύματα Amuni

Gr9 aw.png

Αρχαία Θαύματα Μηχανουργημάτων

GR10 AW.png

Αρχαία Θαύματα των Elvenar

GR11 AW.png

Αρχαία Θαύματα Πρεσβειών

GR12 AW.png

Αρχαία Θαύματα των Πραματευτάδων της Unur

GR13 AW.png

Αρχαία Θαύματα Ομαδικό Πνεύμα

GR14 AW.png

Αρχαία Θαύματα της Εκδίκησης του Εξόριστου

GR15 AW.png

Αρχαία Θαύματα Η Δύναμη της Μουσικής

GR16 AW.png

Αρχαία Θαύματα Ο Βαλοριανός Θρύλος

Ξεχασμένα Αρχαία Θαύματα

Forgottenleft.pngForgottencenter.pngForgottenfirigh.png

Ερείπεια του Παρατηρητηρίου

Μόλις κατασκευάσετε τα Ερείπεια του Παρατηρητηρίου θα μπορέσετε να αποκτήσετε ένα νέο πορτραίτο το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο προφίλ σας.


AW5.png


WRmainimage.png


  • Οφέλη
  1. Bonus Boost - Ενισχύει το bonus πολιτισμού των κτιρίων που λαμβάνουν βοήθεια Γειτόνων, όταν έχουν λάβει βοήθεια Γειτόνων.
  2. Extra Culture - Παρέχει ένα επιπλέον ποσό πολιτισμού στην Πόλη σου, ως ποσοστό του απαιτούμενου πολιτισμού
  • Θραύσματα Ρούνων B all aw5 shards.png

Εάν τοποθετήσεις το ποντίκι πάνω από τα Ερείπια του Παρατηρητηρίου, μπορείς να δεις πληροφορίες για την κατάσταση του κτιρίου καθώς και για τα οφέλη που σου παρέχει.

WtRtooltip.png

Επισκόπηση Ερειπίων του Παρατηρηρίου

Πληροφορίες Ερειπίων του Παρατηρηρίου
Επίπεδο Απαιτήσεις Κόστος Όφελος
Επίπεδο Διαστάσεις Χρόνος Κατασκευής Θραύσματα Ρούνων Έρευνα Ενίσχυση Ελιξιρίου Ενίσχυση Μαγικής Σκόνης Ενίσχυση Πολύτιμων Λίθων Ενίσχυση Bonus Πολτισμού Επιπλέον Πολιτισμός
1 4X5 7h 15m 9 Ρούνοι που έχουν αποκαλυφθεί - 880Ελιξίριο
3300Μαγική Σκόνη
1980Πολύτιμοι Λίθοι
1980Ελιξίριο
880Μαγική Σκόνη
3300Πολύτιμοι Λίθοι
3300Ελιξίριο
1980Μαγική Σκόνη
880Πολύτιμοι Λίθοι
112% 6%
2 4X5 13h 32m - 158 Kpicon.png 4Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
1Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
1Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
4Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
1Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
1Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
4Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
114% 7%
3 4X5 17h 49m - 220 Kpicon.png 5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
1Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
1Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
116% 8%
4 4X5 20h 59m - 280 Kpicon.png 6Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
1Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
6Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
1Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
6Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
118% 9%
5 4X5 23h 27m - 340 Kpicon.png 7Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
1Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
7Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
1Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
7Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
120% 10%
6 4X5 25h 9 Ρούνοι που έχουν αποκαλυφθεί - 2200Ελιξίριο
8100Μαγική Σκόνη
4800Πολύτιμοι Λίθοι
4800Ελιξίριο
2200Μαγική Σκόνη
8100Πολύτιμοι Λίθοι
8100Ελιξίριο
4800Μαγική Σκόνη
2200Πολύτιμοι Λίθοι
124% 12%
7 4X5 27h - 440 Kpicon.png 8Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
1Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
8Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
1Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
8Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
126% 13%
8 4X5 28h - 480 Kpicon.png 8Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
4Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
8Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
4Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
4Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
8Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
128% 14%
9 4X5 29h - 530 Kpicon.png 8Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
4Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
8Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
4Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
4Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
8Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
130% 15%
10 4X5 30h - 570 Kpicon.png 9Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
4Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
9Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
4Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
4Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
9Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
132% 16%
11 4X5 31h 9 Ρούνοι που έχουν αποκαλυφθεί - 3800Ελιξίριο
14200Μαγική Σκόνη
8500Πολύτιμοι Λίθοι
8500Ελιξίριο
3800Μαγική Σκόνη
14200Πολύτιμοι Λίθοι
14200Ελιξίριο
8500Μαγική Σκόνη
3800Πολύτιμοι Λίθοι
136% 18%
12 4X5 32h - 650 Kpicon.png 9Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
4Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
9Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
4Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
4Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
9Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
138% 19%
13 4X5 33h - 690 Kpicon.png 9Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
4Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
9Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
4Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
4Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
9Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
140% 20%
14 4X5 33h - 720 Kpicon.png 10Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
4Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
10Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
4Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
4Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
10Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
142% 21%
15 4X5 34h - 760 Kpicon.png 10Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
4Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
10Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
4Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
4Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
10Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
144% 22%
16 4X5 35h 9 Ρούνοι που έχουν αποκαλυφθεί - 5900Ελιξίριο
22000Μαγική Σκόνη
13200Πολύτιμοι Λίθοι
13200Ελιξίριο
5900Μαγική Σκόνη
22000Πολύτιμοι Λίθοι
22000Ελιξίριο
13200Μαγική Σκόνη
5900Πολύτιμοι Λίθοι
148% 24%
17 4X5 35h - 830 Kpicon.png 10Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
10Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
10Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
150% 25%
18 4X5 35h - 860 Kpicon.png 10Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
10Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
10Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
152% 26%
19 4X5 36h - 890 Kpicon.png 10Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
10Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
10Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
154% 27%
20 4X5 36h - 920 Kpicon.png 11Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
11Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
11Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
156% 28%
21 4X5 37h 9 Ρούνοι που έχουν αποκαλυφθεί - 8500Ελιξίριο
32000Μαγική Σκόνη
19100Πολύτιμοι Λίθοι
19100Ελιξίριο
8500Μαγική Σκόνη
32000Πολύτιμοι Λίθοι
32000Ελιξίριο
19100Μαγική Σκόνη
8500Πολύτιμοι Λίθοι
160% 30%
22 4X5 37h - 980 Kpicon.png 11Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
11Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
11Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
162% 31%
23 4X5 37h - 1010 Kpicon.png 11Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
11Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
11Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
164% 32%
24 4X5 38h - 1040 Kpicon.png 11Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
11Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
11Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
166% 33%
25 4X5 38h - 1070 Kpicon.png 11Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
11Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
11Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
168% 34%
26 4x5 1d 14h 9 Ρούνοι που έχουν αποκαλυφθεί - 11,900Ελιξίριο
45,000Μαγική Σκόνη
27,000Πολύτιμοι Λίθοι
27,000Ελιξίριο
11,900Μαγική Σκόνη
45,000Πολύτιμοι Λίθοι
45,000Ελιξίριο
27,000Μαγική Σκόνη
11,900Πολύτιμοι Λίθοι
172% 36%
27 4x5 1d 15h - 1.130 Πόντοι Γνώσης 11Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
11Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
11Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
174% 37%
28 4x5 1d 15h - 1.150 Πόντοι Γνώσης 11Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
11Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
11Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
176% 38%
29 4x5 1d 15h - 1.180 Πόντοι Γνώσης 11Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
11Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
11Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
178% 39%
30 4x5 1d 15h - 1.200 Πόντοι Γνώσης 11Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
11Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
11Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
180% 40%
Επίπεδο 31 to 35
Επίπεδο Απαιτήσεις Κόστος Όφελος
Επίπεδο Διαστάσεις Χρόνος Κατασκευής Θραύσματα Ρούνων Έρευνα Ποσότητα Έμψυχα Αγαθά
Orcs
Mana Culture Bonus Boost Extra Culture
31 4x5 72h 9 Ρούνοι που έχουν αποκαλυφθεί - 150k
150k
150k
265k
Σεληνόλιθος
Λευκόχρυσος
Κόμμι Δένδρου Ξωτικών
Orcs
- 184% 40%
32 4x5 75h - 2000 Πόντοι Γνώσης 140k
140k
140k
Οψιδιανός
Απόκρυφο Μελάνι
Βασιλικό Βελούδο
2200k 186% 40%
33 4x5 78h - 2100 Πόντοι Γνώσης 125k
125k
125k
Χαζοσάπουνο
Μανιτάρια Κράματος
Κοσμικό Βισμούθιο
2300k 188% 40%
34 4x5 81h - 2200 Πόντοι Γνώσης 175k
175k
175k
Σεληνόλιθος
Λευκόχρυσος
Κόμμι Δένδρου Ξωτικών
2400k 190% 40%
35 4x5 84h - 2300 Πόντοι Γνώσης 160k
160k
160k
Οψιδιανός
Απόκρυφο Μελάνι
Βασιλικό Βελούδο
2600k 192% 40%

Επίπεδα Ερειπίων του Παρατηρητηρίου

Επίπεδα 1 - 35
AW LT Ch5 4x5.png
Πάτησε στο κτίριο για να δεις την εικόνα του σε μεγέθυνση.

Θρόνοι των Ανωτέρων Ανθρώπων

Μόλις κατασκευάσετε τους Θρόνους των Ανώτερων Ανθρώπων θα μπορέσετε να αποκτήσετε ένα νέο πορτραίτο το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο προφίλ σας.


AW6.png


TotHMmainimage.png


  • Οφέλη

Rankingpoint big.png - Παρέχει επιπλέον Πόντους Κατάταξης για κάθε κατασκευή ή αναβάθμιση Αρχαίου Θαύματος.

Culture icon elves.png - Παρέχει επιπλέον Πολιτισμό για κάθε κατασκευή ή αναβάθμιση Αρχαίου Θαύματος.

  • Θραύσματα ΡούνωνB all aw6 shards.png

Τοποθετώντας το ποντίκι σου πάνω από τους Θρόνους των Ανωτέρων Ανθρώπων μπορείς να δεις πληροφορίες για την κατάσταση του κτιρίου καθώς του τα οφέλη που σου παρέχει στο τρέχον επίπεδό του.

TotHMtooltip.png


Οι υπολογισμοί βασίζονται στο συντελεστή του αθροίσματος όλων των επιπέδων των χτισμένων Αρχαίων Θαυμάτων. Για παράδειγμα, αν έχεις τους Θρόνους των Ανώτερων Ανθρώπων επίπεδο 1 ο υπολόγισμός γίνεται ως εξής: 1x22.5=22.5 (στρογγυλεμένο στο 23). Αν έχεις άλλα Αρχαία Θαύματα επίσης, αθροίζεις όλα τα επίπεδα μαζί και ύστερα τα πολλαπλασιάζεις επί 22.5 (στρογγυλεμένο το αποτέλεσμα προς τα πάνω). Κ.ο.κ. για τα ανώτερα επίπεδα.

Επισκόπηση Θρόνων των Ανωτέρων Ανθρώπων

Πληροφορίες Θρόνων των Ανωτέρων Ανθρώπων
Επίπεδο Απαιτήσεις Κόστος Όφελος
Επίπεδο Διαστάσεις Χρόνος Κατασκευής Θραύσματα Ρούνων Έρευνα Ενίσχυση Ελιξιρίου Ενίσχυση Μαγικής Σκόνης Ενίσχυση Πολύτιμων Λίθων Πόντοι Κατάταξης ανά Επίπεδο Πολιτισμός
1 4X6 8h 03m 9 Ρούνοι που έχουν αποκαλυφθεί - 980Ελιξίριο
2200Μαγική Σκόνη
3700Πολύτιμοι Λίθοι
3700Ελιξίριο
980Μαγική Σκόνη
2200Πολύτιμοι Λίθοι
2200Ελιξίριο
3700Μαγική Σκόνη
980Πολύτιμοι Λίθοι
22.5x 22.5x
2 4X6 15h 02m - 175 Kpicon.png 4Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
1Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
4Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
1Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
4Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
26.25x 26.25x
3 4X6 19h 48m - 250 Kpicon.png 5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
1Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
1Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
30x 30x
4 4X6 23h 19m - 310 Kpicon.png 6Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
1Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
6Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
1Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
6Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
33.75x 33.75x
5 4X6 26h - 380 Kpicon.png 7Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
1Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
7Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
1Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
1Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
7Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
37.5x 37.5x
6 4X6 28h 9 Ρούνοι που έχουν αποκαλυφθεί - 2400Ελιξίριο
5400Μαγική Σκόνη
9000Πολύτιμοι Λίθοι
9000Ελιξίριο
2400Μαγική Σκόνη
5400Πολύτιμοι Λίθοι
5400Ελιξίριο
9000Μαγική Σκόνη
2400Πολύτιμοι Λίθοι
45x 45x
7 4X6 30h - 490 Kpicon.png 9Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
4Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
4Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
9Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
4Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
9Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
48.75x 48.75x
8 4X6 31h - 540 Kpicon.png 9Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
4Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
4Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
9Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
4Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
9Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
52.5x 52.5x
9 4X6 32h - 590 Kpicon.png 9Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
4Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
4Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
9Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
4Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
9Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
56.25x 56.25x
10 4X6 34h - 630 Kpicon.png 10Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
4Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
4Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
10Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
4Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
10Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
60x 60x
11 4X6 35h 9 Ρούνοι που έχουν αποκαλυφθεί - 4200Ελιξίριο
9400Μαγική Σκόνη
15700Πολύτιμοι Λίθοι
15700Ελιξίριο
4200Μαγική Σκόνη
9400Πολύτιμοι Λίθοι
9400Ελιξίριο
15700Μαγική Σκόνη
4200Πολύτιμοι Λίθοι
67.5x 67.5x
12 4X6 36h - 720 Kpicon.png 10Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
10Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
10Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
71.25x 71.25x
13 4X6 36h - 760 Kpicon.png 11Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
11Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
11Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
75x 75x
14 4X6 37h - 810 Kpicon.png 11Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
11Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
11Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
78.75x 78.75x
15 4X6 38h - 840 Kpicon.png 11Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
11Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
11Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
82.5x 82.5x
16 4X6 38h 9 Ρούνοι που έχουν αποκαλυφθεί - 6500Ελιξίριο
14600Μαγική Σκόνη
24000Πολύτιμοι Λίθοι
24000Ελιξίριο
6500Μαγική Σκόνη
14600Πολύτιμοι Λίθοι
14600Ελιξίριο
24000Μαγική Σκόνη
6500Πολύτιμοι Λίθοι
90x 90x
17 4X6 39h - 920 Kpicon.png 11Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
11Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
11Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
93.75x 93.75x
18 4X6 39h - 960 Kpicon.png 11Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
11Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
11Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
97.5x 97.5x
19 4X6 40h - 990 Kpicon.png 12Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
12Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
12Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
101.25x 101.25x
20 4X6 40h - 1030 Kpicon.png 12Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
2Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
5Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
5Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
12Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
2Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
2Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
5Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
12Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
105x 105x
21 4x6 41h 9 Ρούνοι που έχουν αποκαλυφθεί - 9400Ελιξίριο
21000Μαγική Σκόνη
35000Πολύτιμοι Λίθοι
35000Ελιξίριο
9400Μαγική Σκόνη
21000Πολύτιμοι Λίθοι
21000Ελιξίριο
35000Μαγική Σκόνη
9400Πολύτιμοι Λίθοι
112.5x 112.5x
22 4x6 41h - 1090 Πόντοι Γνώσης 12Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
6Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
6Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
12Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
6Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
12Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
116.25x 116.25x
23 4x6 42h - 1130 Πόντοι Γνώσης 12Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
6Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
6Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
12Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
6Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
12Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
120x 120x
24 4x6 42h - 1160 Πόντοι Γνώσης 12Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
6Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
6Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
12Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
6Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
12Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
123.75x 123.75x
25 4x6 42h - 1190 Πόντοι Γνώσης 12Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
6Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
6Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
12Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
6Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
12Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
127.5x 127.5x
26 4x6 1d 19h 9 Ρούνοι που έχουν αποκαλυφθεί - 13,200Ελιξίριο
30,000Μαγική Σκόνη
50,000Πολύτιμοι Λίθοι
50,000Ελιξίριο
13,200Μαγική Σκόνη
30,000Πολύτιμοι Λίθοι
30,000Ελιξίριο
50,000Μαγική Σκόνη
13,200Πολύτιμοι Λίθοι
135x 135x
27 4x6 1d 19h - 1.250 Πόντοι Γνώσης 13Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
6Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
6Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
13Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
6Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
13Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
138.75x 138.75x
28 4x6 1d 19h - 1.280 Πόντοι Γνώσης 13Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
6Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
6Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
13Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
6Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
13Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
142.50x 142.50x
29 4x6 1d 19h - 1.310 Πόντοι Γνώσης 13Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
6Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
6Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
13Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
6Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
13Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
146.25x 146.25x
30 4x6 1d 20h - 1.340 Πόντοι Γνώσης 13Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
3Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
6Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
6Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
13Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
3Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
3Τεχνουργήματα Ελιξιρίου
6Τεχνουργήματα Μαγικής Σκόνης
13Τεχνουργήματα Πολύτιμων Λίθων
150x 150x
Επίπεδο 31 to 35
Επίπεδο Απαιτήσεις Κόστος Όφελος
Επίπεδο Διαστάσεις Χρόνος Κατασκευής Θραύσματα Ρούνων Έρευνα Ποσότητα Έμψυχα Αγαθά
Orcs
Mana Ranking Points Culture
31 4x6 72h 9 Ρούνοι που έχουν αποκαλυφθεί - 150k
150k
150k
265k
Σεληνόλιθος
Λευκόχρυσος
Κόμμι Δένδρου Ξωτικών
Orcs
- 155x 155x
32 4x6 75h - 2000 Πόντοι Γνώσης 140k
140k
140k
Οψιδιανός
Απόκρυφο Μελάνι
Βασιλικό Βελούδο
2200k 157.5x 157.5x
33 4x6 78h - 2100 Πόντοι Γνώσης 125k
125k
125k
Χαζοσάπουνο
Μανιτάρια Κράματος
Κοσμικό Βισμούθιο
2300k 160x 160x
34 4x6 81h - 2200 Πόντοι Γνώσης 175k
175k
175k
Σεληνόλιθος
Λευκόχρυσος
Κόμμι Δένδρου Ξωτικών
2400k 162.5x 162.5x
35 4x6 84h - 2300 Πόντοι Γνώσης 160k
160k
160k
Οψιδιανός
Απόκρυφο Μελάνι
Βασιλικό Βελούδο
2600k 165x 165x

Επίπεδα Θρόνων των Ανωτέρων Ανθρώπων

Επίπεδα 1 - 35
AW LT Ch5 4x6.png
Πάτησε στο κτίριο για να δεις την εικόνα του σε μεγέθυνση.